Lao Zi par Ceļu

Lao Zi (老子)par ceļu teica šādi:

Ceļš, kas nevar tikt pieredzēts, nav patiess
Pasaule, kas nevar tikt uzbūvēta, nav patiesa
Ceļs parāda visu, kas var notikt un notiks
Ceļš atspoguļo visu kas eksistē, un var eksistēt
Piedzīvot kaut ko bez nolūka ir sajust pasauli
Piedzīvot kaut ko ar nolūku ir nojaust pasauli
Šīs pieredzes nav atdalāmas
To konstrukcija ir dažāda, bet efekts ir vienāds

Aiz pieredzes vārtiem plūst Ceļš
Kas ir daudz lielāks un varenāks par pasauli