Jing Si par veselīgu attieksmi

– 有活得健康,重要的心理建康,人生才會幸福

yǒu huó dé jiàn kāng, zhòng yào de  xīn lǐ jiāng kāng, rén shēng cái huì  xìng fú

Veselīga iekšējā attieksme ir vitāla labai fiziskajai veselībai, kas pēc tam noved pie laimīgas un piepildītas dzīves