Vilcienu kārtības likums Nr.5 – diagonāles vispirms no labās uz kreiso, pēc tam no kreisās uz labo

Turpinām apskatīt hieroglifu vilkšanas kārtības likumus. Šajā postā – kurus diagonālos vilcienus vilk pirmos.
Tātad likums – pirmos velkam tos, kas no labās uz kreiso, un tad tikai tos, kas kreisās uz labo. Piemērs:

wen2 – valoda, literatūra. Šis ir arī hieroglifs kas izmantots mana resursa nosaukumā – zhong1 wen2 – 中文 – ķīniešu valoda.
Man ir tieksme neievērot tieši šo likumu, bet ar praksi cerams, tas izzudīs.

Nākamais piemērs:


you4 – atkal, turklāt.

Vēl viens piemērs:

xi4 – saulriets. Ievērojiet, ka mazākais vilciens, ir pēdējais, lai cik nebūtu liela vēlme to vilkt uzreiz pēc pirmā vilciena.