Skaitļi un to veidošana ķīniešu valodā

Mācoties valodu noteikti vajadzēs zināt, ka viedot skaitļus, un skaidrs, ka no 1 – 10 iemācīties nebūs pietiekami, un jāzin arī kā pateikt ko vairāk par viens vai četri.

Šo tēmu tad šodien arī apskatīsim.

Un tā sāksim ar pamatiem – skaitļi no 1 – līdz 10. Tos vienkārši iemācamies:

1  一  yi2
2  二 er4
3  三 san1
4 四 si4
5 五 wu3
6 六 liu4
7 七 qi1
8 八 ba1
9 九 jiou3
10 十 shi2

Tālāk saprotam 11 – 20 veidošanas  loģiku, tā ir vienkārša:

10 + 1 = 11, jeb  十 shi2 + 1  一  yi2 = 十一   – vienpadsmit.

attiecīgi 12 –  十 shi2二 er4, trīspadsmit – 十三  shi2 san1 un tā tālāk.

Tālāk, sekojot šai pašai loģikai, var uzminēt kā veidojas 20 – jeb, divi desmiti: 二十 er4 shi2. Līdz ar to, 21 – 二十一  er4 shi2 yi2, un teiksim 29 – 二十九 er4 shi2 jiou3. Tāpēc 50 būs – 五十 wu3 shi2, un 83 – 八十三 – ba1 shi2 san1.  Domāju, ka ar desmitu veidošanu un skaitļiem līdz 99 jums būtu skaidrs.

Ejam tālāk – uz simtiem. Tātad simt – kā tāds – ir 百, bai3 , tikai šeit vienmēr priekšā jau būs skaitlis, cik simti – ja 10  十 shi2, varam lietot atsevišķi, nesakot burtiski viens desmits, tad simts – jāsaka viens simts vienmēr. Līdz ar to – yi2 bai3  – 一百 – viens simts, un 八百 – ba1 bai3 – astoņi simti.

Tālāk, 101 – līdz 109 veidošana ir šāda: 1 simts + 0 (nulle) + 1 = 101.  Uzmanīgi! Neaizmirstiet ka šeit ir jāliek 0! Piemēri:

101 –  一百零一 。 Jautājums no zāles – kāpēc nevarētu lietot šeit vienkāršāko 一百一, kurš liekas loģiskāks no sākuma? Tāpēc, ka veikalos, un visur sarunvalodā jūs drīz vien atskārtīsiet, ka 一百一 nozīmē 110, kaut arī formāli, būtu pareizi teikt visu garo penteri 110 – 一百一十 – protams, saka arī šādi, bet parasti gan pārdevējs izmetīs īsāko variantu. Tomēr sakot 116 – nāksies teikt visu 一百一十六 – tātad ievērojiet vēlreiz – 1 + 100 + 1 + 10 + 6 = 116. Galvenais saprast loģiku, tad jau atcerēties būs viegli.

Tālāk, 200 – 2xx. Droši vien, ka tiem, kam patīk skriet lokomotīvei pa priekšu, jau pierakstīja sev variantu,  二 百. Tas nav pareizi, un te nu stājas spēkā gadījums, kad 二  vietā jālieto 兩 – liang3 – kas arī nozīmē divi. Līdz ar to to 200 pareizi 兩百 – liang3bai3. Tālāko skaitļu veidošana neatšķiras no 1xx, piemēram 兩百一十六 – 216.

Uzņemam apgriezienus – tūkstoši.

Iepazīstieties – 1000 – 一千 – viens tūkstotis –  yi2 qian1

Kā jau tas bija ar simtiem, šeit atkal pie 1001 – 1009 jālieto vārds nulle –  零 ling2, tomēr vienu reizi pietiek, nevajag divas – burtiski. Līdz ar to 1007 – 一千零七 – yi2 qian1 ling2 qi1.

1011 veidojas šādi –  一千零一十 – yi2 qian1 ling2 yi2 shi2 yi1.

Un pēdējais, kas jāzin par cipariem – 10000. Tam ir atsevišķs hieroglifs – wan4 萬。 Līdz ar to 10000 – 一萬, 20000 – 兩萬 – ievērojiet, ka tieši 兩萬 un nevis 二 er4 萬.

Tālāk, veidojot lielākus skaitļus, jāatceras 0 likums – piemēram 10100 būs  一萬零一百 –  yi2 wan4  ling2  yi2 bai3.

Nostiprināšanai vēl viens piemērs: 10111 –  一萬一百一十 一 un 98505 – 九萬八千五百五 – pinyini –  jiou3 wan4 ba1qian1 wu3 bai3 wu3.

Veiksmi skaitīšanā ķīniski!